?cie?ka powrotu

Strona g?ˇwna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PDF Drukuj Email

Osi?gni?cia naszych uczniˇw w roku szkolnymá 2014/2015:

Wi─Öcej…
 
PDF Drukuj Email

Osi?gni?cia naszych uczniˇw w roku szkolnym 2013/2014

á

Wi─Öcej…
 
PDF Drukuj Email

Osi?gni?cia naszych uczniˇw w roku szkolnym 2012/2013

 
Ma?opolski Konkurs Z Fizyki i Astronomii PDF Drukuj Email

Ma?opolski Konkurs z Fizyki i Astronomii

Od roku szkolnego 2003/2004 uczniowie naszego gimnazjum, przygotowywani przez Dorot? Cia?owicz, bior? udzia? w Ma?opolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii. Mo?emy pochwali? si? wieloma sukcesami.

á

Osi?gni?cia naszych uczniˇw w Ma?opolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii:

á

Wi─Öcej…
 
Powiatowy Konkurs PCK PDF Drukuj Email

Powiatowy Konkurs PCKá rok szkolny 2013/2014

Na najlepszego wolontariusza w ramach projektu Spieszmy si? pomaga?. Uczniowie klasy IIc:á Magdalena Soczˇwka zaj??a II miejsce, Natalia Przecherska i Dominik J?drychowski otrzymali wyrˇ?nienia. Zobaczcie prace uczniˇw:

Natalia Przecherska

Magdalena Soczˇwka

Dominik J?drychowski

 
PDF Drukuj Email

W Ogˇlnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS nasi uczniowie zaj?li miejsca punktowane:

UCZNIOWIE KLAS II GIMNAZJUM

1. Piotr Maciejczak - 5 miejsce - tytu? laureata

2. Aleksandra P?dracka - 9 miejsce - tytu? laureata

3. Mateusz J?drychowski - 9 miejsce - tytu? laureata

4. Agnieszka Szlachta - 11 miejsce

5. Emilia J?drajczyk - 18 miejsce

6. Jakub Pluci?ski - 19 miejsce

7. Katarzyna Religa - 19 miejsce

8. Dawid Pluci?ski - 20 miejsce

9. Wojciech Klanowski - 20 miejsce

10. Anna Toporek - 33 miejsce

11. Kacper ?migrodzki - 40 miejsce

9 uczniˇw uzyska?o wynik powy?ej ?redniej ogˇlnopolskiej

UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM

1. Kamil Herod - 14 miejsce

2. Anna ?o?ynia - 15 miejsce

3. Kinga T?uszcz - 17 miejsce

4. Nadzieja Kolano - 24 miejsce

5. Pawe? Kurkiewicz - 24 miejsce

6. Klaudia Jurgasik - 29 miejsce

7. Karolina Malik - 30 miejsce

5 uczniˇw uzyska?o wynik powy?ej ?redniej ogˇlnopolskiej

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wynikˇw.

á

 
Ma?opolski Konkurs z Chemii PDF Drukuj Email

Ma?opolski Konkurs Chemiczny

Read more

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie naszej szko?y przygotowywani przez Danut? Witek wzi?li udzia? w Ma?opolskim Konkursie Chemicznym.

...............................................................................Tegoroczny finalista konkursu Piotr Gabry?

Wi─Öcej…
 
Konkurs "Nie pij? - bo tak" PDF Drukuj Email

Konkurs äNie pij? - bo takö

Read more

We wrze?niu 2009r. Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemˇw Alkoholowych z siedzib? w Warszawie og?osi?a coroczny konkurs dla m?odzie?y pod has?em ä Nie pij? - bo takö. Jedn? z kategorii konkursowych by?a gazetka edukacyjna, w ktˇrej m?odzi ludzie mogliby wypowiedzie? si? na temat szkodliwo?ci spo?ywania alkoholu. Grupa uczniˇw Publicznego Gimnazjum pod opiek? Marii Jakubek w czasie zaj?? prowadzonych w ramach unijnego projektu äWyrˇwnywanie szans edukacyjnych uczniˇw ucz?szczaj?cych do gimnazjˇw na terenie Gminy S?omnikiö podj??a to konkursowe wyzwanie i wykona?a gazetk?, ktˇr? zatytu?owano äAntidotumö.

á

Wi─Öcej…
 
Konkurs PDF Drukuj Email

Konkurs "Znam swoje prawa i obowi?zki"

Read more

á

Konkurs äCzy znasz Statut Gimnazjum?ö Statut jest najwa?niejszym dokumentem reguluj?cym prac? szko?y, jego znajomo?? u?atwia funkcjonowanie wszystkich cz?onkˇw spo?eczno?ci szkolnej. St?d te? pomys? na konkurs ze znajomo?ci tego najwa?niejszego dokumentu.

á

Wi─Öcej…
 
Konkurs PDF Drukuj Email

Szkolny Konkurs Pi?knego CzytaniaRead more

14.12.2011 roku odby? si? Szkolny Konkurs Pi?knego Czytania w J?zyku Angielskim przygotowany przez pana Zbigniewa Naumowicza. Uczniowie czytali fragmenty zaczerpni?te z "Alicji w krainie czarˇw", "Tomka Soyera", Przygˇd Haka Fina", "Wyspy skarbˇw". Jury w sk?adzie: pan Zbigniew Naumowicz, pani Magdalena Bauza-G?ciarz i pani Barbara Waszuk oceniali p?ynno??, poprawno??, intonacj? i interpretacj? tekstu.

á

Wi─Öcej…
 
PDF Drukuj Email

VI Fina? Konkursu Projektˇw UczniowskichRead more
w ramach Programu Feniks
.

Kacper ?migrodzki kl. IIc prezentowa?á projekt "Badanie wspˇ?czynnika tarcia po?lizgowego" podczas regionalnych fina?ˇw, Dawid Pluci?ski w formie plakatu przedstawi? projekt "Zjawisko indukcji elektromagnetycznej". Obaj uczniowie otrzymali warto?ciowe nagrody ksi??kowe: "Fizyka wokˇ? nas", "1001 wynalazkˇw", "Wielki atlas kosmosu".

GRATULACJE!

á

Wi─Öcej…
 
« pierwszapoprzednia1234nast─Öpnaostatnia »

Strona 1 z 4


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)