Historia szkoły

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: środa, 15, styczeń 2014 Super User

Dnia 12 czerwca 1991 r. w Kuratorium Oświaty w Krakowie zapadła decyzja o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Słomnikach. Po ok. 40 latach szkoła średnia powróciła do naszego miasta. Wcześniej przez krótki czas działało tu Gimnazjum Ogólnokształcące (od 1 marca 1945r do czerwca 1948 r.).

Rok szkolny 1991/92 dotychczasowa Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Słomnikach rozpoczęła jako Zespół Szkół Ogólnokształcących. W liceum uczyć zaczęła się jedna klasa (23 uczniów), której wychowawczynią została prof. B. Kubik. Mimo licznych trudności jakie napotykano w związku z brakiem podręczników, różnicami w przygotowaniu uczniów a także trudnym okresem adaptacji młodzieży klasa uczyła się dobrze. Na duże uznanie zasługuje praca nauczycieli tej klasy, którzy kosztem własnego czasu zdobywali podręczniki, układali plany dydaktyczne.

Dnia 1 września liceum rozpoczęło naukę w nowym budynku szkolnym. Na uroczystość otwarcia zostały zaproszone osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do tego przedsięwzięcia. Wśród gości byli obecni przedstawiciele władz Krakowa (p. Wojewoda Tadeusz Piekarz), władz oświatowych i kuratoryjnych (p. Kurator Oświaty Jerzy Lackowski i Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie - p. Roman Kuźniak). Zaproszone zostały również miejscowe władze, grono pedagogiczne, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Słomnik. Uroczyste poświęcenie liceum odbyło się dnia 4 września o godz. 17 podczas Mszy Świętej odprawionej przez biskupa Mieczysława Jaworskiego.

W listopadzie 1994 r w liceum rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Filmowy. Uczniowie z klas II - III uczestniczyli w pokazach filmów zorganizowanych przez Młodzieżową Akademię Filmową w Krakowie. W tym też roku zaczął działalność szkolny radiowęzeł prezentujący muzykę młodzieżową, aktualności szkolne, konkursy. Młodzież rozpoczęła wydawanie gazetki szkolnej „ BIS” (Bezstronne Informacje Szkolne) pod redakcją uczennicy Bożeny Kropiwiec. Opiekę literacką sprawowała profesor Irena Wolna, a techniczną profesor Remigiusz Domagała. Następnie gazetka ukazywała się jako dwumiesięcznik pt. „Żaczek” pod opieką literacką profesor Marii Jędrychowskiej. Redaktorami naczelnymi były uczennice Agnieszka Grabowska i Anna Knapczyk. Pomoc finansową zapewnił dyrektor Marek Zadara i p. burmistrz Zbigniew Gurak. Przez pewien czas z redakcja współpracowała profesor Barbara Waszuk.

W marcu tegoż roku po raz pierwszy zorganizowano „Mały Przegląd Szkolnych Form Teatralnych”. Udział wzięły wszystkie klasy licealne (w przygotowaniu pomagali wychowawcy).

Rok 1995 to także pierwszy egzamin dojrzałości w naszym liceum. Do matury przystąpiło 20 osób i tyleż samo zostało pierwszymi absolwentami naszej szkoły. Najwyższą średnią uzyskała Monika Mazurkiewicz. Kolejne lata powiększały grono absolwentów naszego liceum:

  • w 1996 r. – 43 uczniów,
  • w 1997 r. – 60 uczniów,
  • w 1998 r. – 50 uczniów,
  • w 1999 r. – 58 uczniów,
  • w 2000 r. – 65 uczniów,
  • w 2001 r. – 45 uczniów.
  • w 2002 r.

Łącznie z rokiem szkolnym 2000/2001 absolwentami naszego liceum zostało 342 uczniów.

W lutym 2000 r. Odbył się konkurs piosenki pt. „Rozśpiewana klasa”, w którym wystąpili uczniowie z klas I-III. W tym też roku w liceum rozpoczął działalność Młodzieżowy Klub Europejski, którego opiekunkami są profesorki: Małgorzata Sowa, Małgorzata Gas i Barbara Waszuk. Szybko jego działalność została uwieńczona sukcesem – II miejsce w finale wojewódzkim konkursu „Symulacje negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej”.

 

Odsłony: 4863