?wi?to Mamy i Taty w oddzia?ach przedszkolnych

     W dniu 28 maja 2013 roku w oddzia?ach przedszkolnych odby?y si? uroczyste spotkania z rodzicami naszych dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty.   Spotkania poprzedzi? cykl zaj?? po?wi?cony rodzicom.

       Dzieci wspólnie z wychowawczyniami przygotowa?y cz??? artystyczn?, na któr? sk?ada?y si? wiersze, piosenki, ta?ce. Nie zabrak?o prezentów wykonanych przez dzieci, s?odkiego pocz?stunku i mi?ych rozmów przy herbatce. 

Tekst: J. Piwowarczyk