Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach
os. Świerczewskiego 2
32-090 Słomniki

tel.: 12 388 11 25
fax.: 12 388 00 60

e-mail: muzyczna.slomniki@gmail.com