Aktualności

Otwarcie SZKOLNEGO GABINETU TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK EEG

Szanowni Państwo

Od styczna 2015 rusza u nas jeden z pierwszych w Małopolsce GABINET TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK!!!!!

    Dzieci będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnego treningu i terapii w oparciu o jedną z najnowocześniejszych na świecie metod pracy – biofeedback EEG!!!

 Czym jest EEG Biofeedback?

    EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Została opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału

EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii  i treningu stosowaną przy:

  • zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD)
  • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
  • zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii
  • impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania
  • zaburzeniach rozwoju mowy – jako terapia wspomagająca
  • treningach sportowców
  • wspieraniu uzdolnień
  • rozwijaniu kreatywności
  • optymalizacji rozwoju (np. szybsza nauka i zapamiętywanie, radzenie sobie ze stresem i tremą) 


Jak działa EEG Biofeedback?

    Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwują już po dwudziestu systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego (nie rzadziej niż raz w tygodniu). Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy na zajęcia przyjmuje pedagog szkolny

 Więcej informacji o treningu biofeedback

www.biofeedbackwszkole.edu.pl 

Film na temat metody biofeedback: Kliknij

Tekst: Monika Maćkiewicz