Ju? po raz XV uczniowie naszej szko?y w??czyli si? aktywnie w t? pi?kn? akcj?. Zbieraj?c monety o ró?nych nomina?ach zasilaj? konto Towarzystwa Nasz Dom, wspieraj?c tym samym rodzinne domy dziecka. W tym roku uda?o si? uzbiera? 2960 monet, które da?y kwot? 193, 69 gr. Dzi?kujemy wszystkim, którzy w??czyli si? w t? akcj?.

Tekst: Ewa Kiwior, Iwona ?arkowska

Zdj?cie: Anna Pokrzywi?ska