Aktualno?ci

Pierwszy Mail. Bezpiecze?stwo w Internecie.

W bie??cym roku szkolnym uczniowie klas IV naszej szko?y wzi?li udzia? w konkursie "Pierwszy Mail. Bezpiecze?stwo w Internecie." w ramach oglnopolskiej akcji zorganizowanej przez wp poczta pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem konkursu by?o zdobycie umiej?tno?ci bezpiecznego korzystania z poczty e-mail.


Koordynator - A. Bielak