Szkolna działalność Aniołów ze szkoły

    Uczniowie koła przyrodniczego otrzymali list od Pana Wojciecha Muża - prezesa Towarzystwa Obrony Praw Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej, który zawierał podziękowanie za przyłączenie się do akcji.  Anioły ze szkoły otrzymały również certyfikat oraz legitymacje członkostwa. W kolejnym liście "anioły " dostaną filmy edukacyjne o ratowaniu ginących gatunków zwierząt.

    Anioły ze szkoły zorganizowały już pierwszą akcję: ,,Zbieramy żywność dla schroniska dla zwierząt’’.

Tekst i zdjęcie: Justyna Gacek


Anioły ze szkoły

    

   W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach powstało Szkolne Koło Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej (TOZRP).  Opiekunem koła została pani Justyna Gacek. W ramach jego działalności w naszej szkole jest realizowany ogólnopolski  projekt "Anioły ze szkoły".

   Celem koła jest pogłębianie wiedzy i niesienie pomocy zwierzętom. Do szkolnego koła przystąpili uczniowie klas I-III. Koło liczy 28 uczniów.

Zapraszamy do udziału w pierwszej akcji!

"Zbieramy żywność dla schroniska dla zwierząt"

Tekst: J. Gacek