W marcu 2017 roku oddzia?y przedszkolne 0A i 0B wraz z rodzicami po raz kolejny przyst?pi?y do realizacji programu przedszkolnej edukacji "Czyste powietrze wok? nas".

Celem programu jest:

  1. Wzrost kompetencji rodzicw w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj? na dym tytoniowy.
  2. Zwi?kszenie umiej?tno?ci dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj? w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy doro?li pal? przy nich tyto?

Czytaj więcej: "Czyste powietrze wokl nas" w roku szkolnym 2016/2017

W marcu 2016 roku oddzia?y przedszkolne przyst?pi?y po raz kolejny do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej z udzia?em rodzicw i opiekunw Czyste powietrze wok? nas. Jego koordynatorem jest p. Magdalena Pikiel .

Celem programu jest:

  1. Wzrost kompetencji rodzicw w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj? na dym tytoniowy.

  2. Zwi?kszenie umiej?tno?ci dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj? w zadymionych pomieszczeniach lub gdy doro?li pal? przy nich tyto?.

    Czytaj więcej: Czyste powietrze wok? nas w roku szkolnym 2015/2016

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Czyste powietrze wok? nas

W marcu 2015 roku oddzia?y przedszkolne przyst?pi? po raz kolejny do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej z udzia?em rodzicw i opiekunw Czyste powietrze wok? nas. Jego koordynatorem jest p. Jolanta Piwowarczyk .

Czytaj więcej: Czyste powietrze wok? nas