Polsko - Szwajcarski Program Współpracy KIK/34

Od roku szkolnego 2013/2014

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach uczestniczy w programie

„SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ".

Program wynika  z założeń Polsko - Szwajcarskiego Programu Współpracy, KIK/34. Zadanie 2 realizowane w ramach tego projektu ma na celu edukację

i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia  oraz ocenę wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

         Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. W ramach programu realizujemy wiele zadań. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wdrożyliśmy projekt WSPÓLNYCH II ŚNIADAŃ.

Ponad to realizujemy projekty:

„Trzymaj Formę”,

„Owoce w szkole”,

„Mleko z klasą”

„WF z klasą”.

 

    Zachowaj równowagę to portal, którego przewodnią tematyką jest zdrowy styl życia! Rozpoczyna on akcję „Czytajmy etykiety”. Działanie takie prowadzimy już od kilku lat w naszej szkole w ramach projektu Trzymaj Formę!.

 Warto zobaczyć: Zachowaj Równowagę z Pascalem

Warto odwiedzić: http://www.ceo.org.pl/pl/wf