Aktualno?ci

Bezpieczniki TAURONA - W??cz dla dobra dziecka

Wdniu 15 kwietnia 2016 roku uczniowie klas drugich i trzecich brali udzia? w programie edukacyjnym Bezpieczniki TAURONA. W??cz dla dobra dziecka. Program obj?ty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest edukacja dzieci i m?odzie?y w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urz?dze? ni? zasilanych, a tak?e bezpiecznego zachowania si? wok? infrastruktury energetycznej.

Wramach programu uczniowie skorzystali ze specjalnie opracowanych zaj?? edukacyjnych prowadzonych przez pracownika TAURONA, otrzymali materia?y dydaktyczne, drobne upominki. Podczas zaj?? wykorzystanofilmy edukacyjne. To by?y owocne iinspiruj?ce zaj?cia.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla prowadz?cego zaj?cia Pana Grzegorza Ptasznika.

Zach?camy rodzicw, nauczycieli do odwiedzenia strony internetowej BEZPIECZNIKI TAURONA - kliknij

Uczniowie na tej stronie znajd? co? dla siebie np. ciekawe gry i zabawy edukacyjne zamieszczone w KRAINIE TAURONKA kliknij

Tekst: B. J?drychowska

Zdj?cia E. Doniec