Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego

Igrzyska M?odzie?y Szkolnej 2015/2016

III miejsce

Turniej mini - pi?ki siatkowej ch?opców

Krzeszowice 7 IV 2016

Certyfikat udzia?u szko?y w V ?wiatowym Dniu Tabliczki Mno?enia

25 wrze?nia 2015 r. w szkole podstawowej odby?a si? V edycja ?wiatowego Dnia Tabliczki Mno?enia

Certyfikat Wielkiego Serca 2015

W dniu 1 kwietnia 2015 r. szko?a uzyska?a Certyfikat Wielkiego Serca.

Organizacja Dni Bezpiecznego Internetu 2015

    Od kilku lat szko?a organizuje Dni Bezpiecznego Internetu.

Certyfikat potwierdzaj?cy udzia? szko?y w projekcie Diament

    W szkole realizowany jest program rozwijania twórczego my?lenia

dla uczniów klas I - III  

"Twórczo odkrywam ?wiat" w ramach projektu DIAMEnT

 

   Certyfikat "Szko?a wyró?niona za wychowanie"

Certyfikat Szko?y Odkrywców Talentów

Klub Bezpiecznego Puchatka 2014/2015

 VI edycja programu Klub Bezpiecznego Puchatka

w roku szkolnym 2014/2015

 

IV edycja Akademii Czystych R?k Carex

    Szko?a uczestniczy?a w IV edycji Akademii Czystych R?k Carex promuj?c w?ród uczniów prawid?owe nawyki mycia r?k.

Klub Bezpiecznego Puchatka 2013/2014

Klub Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2013/2014

I miejsce w finale powiatowym

I miejsce w finale Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym Szkó? Podstawowych

I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju "Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym" w 2012 r.

II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju "Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym" 

Organizacja Dni Bezpiecznego Internetu

Organizacja Dni Bezpiecznego Internetu 2011 r.

"Baw si? i b?d? bezpieczny"

Kampania edukacyjna "Baw si? i b?d? bezpieczny"

Udzia? w programie "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

I miejsce w konkursie BRD

 I miejsce w konkursie BRD - rok szkolny 2006/2007

Certyfikat Wielkiego Serca

    Certyfikat Wielkiego Serca