Od wielu lat nasza szko?a promuje proekologiczne postawy. Uczniowie klas 0 VI aktywnie uczestnicz? w akcji zbirki zu?ytych baterii. W ten sposb staraj? si? chroni? ?rodowisko naturalne, aby przysz?e pokolenia mog?y w pe?ni korzysta? z urokw natury.

Tekst: E. Kiwior

Wi?cej informacji na stronie: www.baterie.malopolska.pl