,,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’ w roku szkolnym 2015/2016.

     Oddziały Przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach
po raz pierwszy przystąpiły do realizacji programu pt. ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
W roku 2015/2016 w przedszkolach odbywa się VIII edycja programu.

W programie wzięły udział dwie grupy OA i OB.

Program trwał od 22.10.2015 do 30.06.2016.

    Zgłoszenie do programu nastąpiło poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez nauczyciela – koordynatora i wysłanie go bezpośrednio ze strony Programu.

    Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

Czytaj więcej: ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’ w roku szkolnym 2015/2016.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Wydarzenia w oddziale przedszkolnym w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury w roku szkolnym 2015/2016: