Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku Kazimierzowskiego

Ten, kto angażuje swoje bogactwa, myśli i słowa

w popieranie dobra innych,żyje pełnią życia.

Przysłowie hinduskie

 

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Rada Rodziców

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

 

składają podziękowanie

za znaczącą pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie                          

w funkcjonowanie naszej szkoły

 

 Pani Joannie Pałka i Michałowi Janickiemu – właścicielom Yomnix PSB i sklepu Mrówka

 Panu Januszowi Janickiemu

 Panu Władysławowi Gugulskiemu – właścicielowi Zakładu wędliniarskiego w Ratajowie

 Państwu Renacie i Zygmuntowi Sikorom – właścicielom firmy Granex

 Pani Annie Starnawskiej – właścicielce restauracji Cichy Gaik

 Panu Marcinowi Piotrowskiemu – właścicielowi firmy Croll

 Państwu Małgorzacie i Wojciechowi Starnawskim – właścicielom firmy Almus

 Panu Markowi Zabielskiemu – właścicielowi sklepu ogrodniczego

 Państwu Zofii i Józefowi Żmigrodzkim oraz Panu Michałowi Jednakiemu z Zajazdu na Wesołej i firmy Auto Handel

 Piekarni Gnieccy

 Firmie Amplus z Prandocina

 Pani Wioletcie Kanik – właścicielce sklepu U Violi

 Pani Ewie Filipowicz – właścicielce sklepu wielobranżowego

 Panu Zbigniewowi Dudzie – właścicielowi piekarni w Miłocicach

 Pani Agacie Toporek – właścicielce Księgarni

 Panu Andrzejowi Wlazło  -  właścicielowi sklepu z artykułami przemysłowymi w Miechowie

 Pani Joannie Szeremeta z firmy Karjo

 Panu Markowi Żabie – właścicielowi firmy Reklamy świetlne w Czechach

 Pani Magdalenie Jędrychowskiej – właścicielce kwiaciarni Florus

 Panu Markowi Motyczyńskiemu

 Pani Anecie Rerak

 Pani Sylwii Małek z firmy Syltom

 Pani Sabinie Klimczyk z Firmy Handlowo – Usługowej

 Państwu Elżbiecie i Robertowi Zielińskim

 Państwu Agnieszce i Grzegorzowi Harmaj

 Państwu Iwonie i Mariuszowi Kurom

Słomniki, 04 czerwca 2016