15 kwietnia 2013 r. og?oszone zosta?y wyniki Mi?dzyszkolnego Konkursu Literackiego "O pawie piro". Organizatorem konkursu by? ZS w Waganowicach.

W grupie uczniw nagrodzonych z naszej szko?y w kategorii klas IV - VI znale?li si?:

II miejsce - Pawe? Ko?ciej z klasy V c

III miejsce Miko?aj Miszczyk z klasy VI c

Wyr?nienie - Magdalena K?dziela z klasy V c