Aktualno?ci

W tym roku zadaniem uczestnikw konkursu by?o przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat Smog to nie smok! Wiem jak go pokona?.

Tradycyjnie ju? otrzymali?my pi?kne prace z ca?ej Polski. Jury ocenia?o prezentacje zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie. Doceniono te, ktre poza wysokim poziomem technicznym wyr?nia?y si? kreatywno?ci? autorw. Dzi?kujemy, wi?c za wszystkie bajki, rymowanki i autorskie rysunki. To przyjemno?? ogl?da? takie prezentacje.

Jury postanowi?o nagrodzi? nast?puj?ce osoby:

I miejsce:

Marcin Wi?niewski SP nr 33 w ?odzi

Krystian Bartnik Zesp? Szk? nr 2 w Bratoszewicach

II miejsce:

Adrian Kaczmarczyk Zesp? Szkolno Przedszkolny w Dobieszowicach

III miejsce:

Martyna Bielak Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Wyr?nienia:

Maciej Piwowarski Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Maria ??czny Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Gabriela Margul Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Serdecznie gratulujemy. Nagrody zostan? wys?ane do szk? po 10 czerwca 2017.