Projekt PAN STOP! w ramach akcji "Odblaskowa szkoła"

    W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie podczas zajęć technicznych uczniowie klas czwartych realizowali projekt „Pan Stop!”. „Odblaskowa szkoła” ma na celu promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Działania podjęte w ramach akcji ukierunkowane są na przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

      Celem projektu „Pan Stop!” było utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości znaków i przepisów ruchu drogowego. Uczeń, jako uczestnik ruchu drogowego jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwa i dlatego powinien pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących w czasie poruszania się po drodze. Znajomość tych zasad znacznie zwiększa jego bezpieczeństwo w czasie drogi do i ze szkoły. Pozwoli także na zwiększenie świadomości oraz przekonanie, że bezpieczeństwo na drodze zależy także od nich.

   Najciekawsze prace uczniów można oglądać na wystawie zorganizowanej na parterze szkoły podstawowej.

Tekst: E. Szwed