Dzień Edukacji Narodowej

„Przeciętny nauczyciel mówi,

Dobry nauczyciel wyjaśnia,

Lepszy nauczyciel demonstruje,

Wspaniały nauczyciel inspiruje”.

 William Artur Ward 

            14 października tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Był to również dzień uhonorowania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej instytucji rządowej na ziemiach polskich, która zajęła się edukacją oraz reformą szkolnictwa. W tym roku mija 240 lat od jej powołania.

            Dzień ten przebiegał w naszej szkole w miłej, a zarazem podniosłej atmosferze. Były podziękowania i życzenia. Oprawę artystyczną zapewnili w tym roku licealiści pod kierunkiem p. Marty Frukacz.

            Wszystkim zaangażowanym w edukację życzymy satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, a uczniom tylko wspaniałych nauczycieli, którzy inspirują!

Tekst: M. Maćkiewicz