Ślubowanie i Pasowanie uczniów klas pierwszych

     Zgodnie z tradycją szkoły w dniu 14 października 2013 r. odbyła się uroczystość Ślubowania i Pasowania uczniów klas pierwszych. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zjawili się goście Pan Burmistrz Paweł Knafel, Dyrektor ZSO w Słomnikach Agata Skrzypczyk, Z-ca dyrektora ZSO w Słomnikach Grażyna Dubiel, rodzice, starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły oraz uczniowie klas pierwszych.

      Pod kierunkiem wychowawczyń klas pierwszych B. Jędrychowskiej i E. Doniec uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. W tym dniu każdy pierwszak otrzymał ciepłe życzenia od zaproszonych gości oraz upominek książkowy ze stosowną dedykacją. Nad przebiegiem uroczystości czuwał szkolny samorząd uczniowski.

Tekst: B. Jędrychowska, E. Doniec