II edycja ogólnopolskiego konkursu na prezentację multimedialną

    Zapraszamy uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

    Tym razem zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka.

   Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, a patronat nad nim objęli również: Burmistrz Gminy Słomniki, Głos Słomnik, Stowarzyszenie Informatyków Polskich, Akademia Ruchu 3R.

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych pt. „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły ”