Podsumowanie I pólrocza 2013/2014

W czwartek 27 lutego 2014 r. uczniowie szkoły podstawowej spotkali się na tradycyjnym apelu podsumowującym pierwsze półrocze. Społeczność uczniowska gromkimi oklaskami nagrodziła prymusów z poszczególnych klas oraz kolegów i koleżanki, którzy odnieśli sukcesy z j. angielskiego, matematyki oraz w zawodach sportowych.

 

Oto nasi prymusi:

Tekst: E. Michalska - Kiwior