Pierwszaki w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

     14 maja 2014 r. dzieci z klas I a i I b odwiedziły Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Klasę I a oprowadzała pani Małgorzata Kosturek, I b st. asp. Katarzyna Wilczyńska. W sali wykładowej dzieci oglądały wyposażenie policjanta podczas różnorodnych akcji. Szczególną atrakcją był pokaz broni policyjnej. Dzieci miały również możliwość wsiąść do radiowozu i usłyszeć jego sygnał.

     Wysłuchały również pogadanki na temat „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” i „Zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego. Następnie oglądały specjalistyczny samochód pirotechniczny oraz podziwiały nowoczesnego robota do ładunków wybuchowych. Pierwszaki odwiedziły oddział policji sadowej, oglądały odciski palców.

    Największą atrakcją było spotkanie z psem policyjnym i jego przewodnikiem. Mogły nawet dotknąć psa i wysłuchać o nim ciekawostek.

    Dzieci uznały, że była to jedna z najciekawszych i pełna wrażeń wycieczka. Specjalne podziękowania należą się panu nadinspektorowi Krawczykowi za zorganizowanie takiej niecodziennej lekcji.

Tekst: B. Jędrychowska

Zdjęcia A. Pokrzywińska