Projekt antytytoniowy "Czyste powietrze wokół nas"

    W oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/ 2014 realizowany był projekt antytytoniowy „ Czyste powietrze wokół nas”.

Cele główne programu:

 • ·        Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • ·        Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 • ·        Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • ·        Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • ·        Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • ·        Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program skierowany do dzieci składał się z pięciu zajęć warsztatowych:

 1. I.                   Wycieczka
 2. II.                Co i dlaczego dymi?
 3. III.              Jak się czują, kiedy dymi papieros?
 4. IV.             Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. V.                Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane były na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb.

Odbyły się dwa spotkania z rodzicami dzieci: jedno przed rozpoczęciem programu, drugie po jego zakończeniu. Celem zajęć z rodzicami było:

 • ·        Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce tytoniowej.
 • ·        Zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • ·         Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

Zarówno dzieci jak ich rodzice mocno zaangażowali się w realizację tego projektu. Chętnie uczestniczyli w zajęciach. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonali bardzo wymowne plakaty pod hasłem „ Czyste powietrze wokół nas”, których wystawę zaprezentowaliśmy podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego dla całej społeczności lokalnej Słomnik. Uzupełnieniem naszych zajęć były Warsztaty Ekologiczno - Przyrodnicze .

                                                                             Tekst i zdjęcia J. Piwowarczyk