Zakończenie roku szkolnego w klasach I - III

    Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyła się w Hali Sportowej w Słomnikach. O godzinie 8.30 zebrali się uczniowie klas 0-III wraz ze swoimi wychowawcami. Licznie przybyli również rodzice. Uroczystość prowadzona była przez mały samorząd uczniowski.  Pani V-ce Dyrektor Grażyna Dubiel pogratulowała najlepszym uczniom osiągniętych wyników i wręczyła nagrody książkowe. Wyróżniono również uczniów za uzyskaną 100% frekwencję w ciągu roku szkolnego. Podziękowano rodzicom za pomoc i pracę na rzecz szkoły wręczając im dyplomy.

     W wakacyjny nastrój wprowadzili zebranych uczniowie klasy II a pod opieką p. Ewy Dulewicz prezentując krótki program artystyczny.

Tekst: Iwona Żarkowska

Zdjęcia: A. Pokrzywińska