Sprawdzian szóstoklasistów

     Mimo, że 1 kwietnia jest dniem żartów i śmiechu, to szóstoklasiści o tym  zapomnieli. Tego dnia odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły.  Zadania, które rozwiązywali uczniowie badały jak szóstoklasiści radzą sobie z czytaniem, pisaniem, rozumowaniem, korzystaniem z informacji oraz wykorzystywaniem wiedzy w praktyce.

     Niektórzy uczniowie byli już w szkole godzinę przed rozpoczęciem sprawdzianu. Część z nich była przejęta, a inni śmiali się i rozmawiali. Niektórzy prosili o przypomnienie czegoś co sprawia trudności.

     Powagi dodawał strój galowy i procedury, z którymi zostali zapoznani uczniowie i ich rodzice.

     Po raz ostatni sprawdzian odbył się  na starych zasadach. W następnym roku najbardziej widoczną zmianą będzie to, że uczniowie będą rozwiązywać zadania z języka obcego nowożytnego czyli w naszej szkole z języka angielskiego.

Sprawdzian 2015 w pigułce - kliknij 

     Tekst i zdjęcia: A. Bielak