Aktualno?ci

6 kwietnia najm?odsi uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w przedstawieniu pt: W Krlestwie zakr?conego Czasu, przygotowanym przez pracownikw Stra?y Miejskiej w Krakowie. Wraz z g?wnym bohaterem spektaklu - Adasiem, pozna?y prawid?owe sposoby zachowania si? w r?nych sytuacjach zagro?enia, na ktre mog? by? nara?one. Czarodziej Profilakticus, przy pomocy czarw, pokaza? dzieciom jak mog? dba? o swoje bezpiecze?stwo i tak mi?dzy innymi dzieci przypomnia?y sobie zasady bezpiecznego zachowania si? na drodze, u?wiadomi?y sobie dlaczego nie mo?na zadawa? si? z nieznajomymi oraz zobaczy?y jak obroni? si? przed atakiem psa.

Dzi?kujemy przedstawicielom Stra?y Miejskiej w Krakowie za wspania?y i pouczaj?cy wyst?p.

Szczeglne podzi?kowania dla osb, ktre 6 IV 2017 wyst?pi?y na scenie MGCK w S?omnikach. W role bohaterw spektaklu wcielili si?:

Pawe? Zaborski
Ewa Federyga
Maciej Necel
Roman Banasik
Katarzyna Sroka
Adam Stekman
Filip Splnik
Waldemar Sypu?a

Tekst: Iwona ?arkowska

Zdj?cia: Wojciech Janczarski i Anna Pokrzywi?ska