Aktualno?ci

    Dnia 6 kwietnia zosta? rozstrzygni?ty konkurs ?wietlicowy  dla klas 0-III na w?asnor?cznie zrobion?, pomys?ow? ozdob? wielkanocn?. Ceremoni? rozdania nagród u?wietni?a swoj? obecno?ci? pani wicedyrektor Gra?yna Dubiel, która bardzo ciep?o przywita?a wszystkie obecne dzieci i pochwali?a ka?de z nich za pi?knie wykonane prace.

   Ci??ko by?o wybra? zwyci?zc?, oj ci??ko… wp?yn??o do nas mnóstwo wspania?ych ozdób ?wi?tecznych. W ko?cu komisja zdecydowa?a…

I miejsce – Helena Wi?niewska z klasy I a

II miejsce – Aleksandra M?y?ska z klasy II c

III miejsce – Magdalena G?dek z klasy II a

Wyró?nienie – Gabriela ?migrodzka z klasy II c

Wyró?nienie – Krystian Gr?bosz z klasy 0 a

Ka?dy, kto wzi?? udzia? w konkursie otrzyma? dyplom i drobny prezent.

Wszystkim dzieciom gratulujemy pomys?owo?ci Smile.

 Tekst, zdj?cia: Ewa ?aba i Dominika ?arkowska