Aktualno?ci

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Jak co roku dnia 3 maja uczniowie naszej szko?y  wzi?li udzia? w  obchodach ?wi?ta z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji. Zebrali?my si? na placu przy MGCK, sk?d w uroczystym pochodzie przemaszerowali?my do ko?cio?a. Tam modlili?my si? w intencji Ojczyzny. Po nabo?e?stwie z?o?yli?my kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu na Rynku w S?omnikach. 

Tekst : Iwona ?arkowska