Aktualno?ci

Dnia 07 czerwca 2017 roku odby?o si? spotkanie rodzicw dzieci 6 i 7 letnich z pracownikami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego - filii w S?omnikach na temat gotowo?ci szkolnej dzieci. Panie mgr Ewa Kotas - Piku?a - psycholog oraz mgr Lucyna Zieli?ska - pedagog przedstawi?y co dziecko ko?cz?c przedszkole i rozpoczynaj?c nauk? w szkole podstawowej powinno potrafi?. Rodzice otrzymali cenne wskazwki do gier, zabaw i innych ?wicze? kszta?tuj?cych gotowo?? szkoln?.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego - kliknij.