Czy znasz Statut Szkoły? - konkurs dla klas IV - V

     24 marca 2014 uczniowie klas IV – V wzięli udział w corocznym konkursie pod hasłem „Czy znasz Statut Szkoły”. Reprezentanci poszczególnych klas mieli za zadanie rozwiązanie testu z zakresu praw i obowiązków ucznia, kar i nagród, skali ocen oraz ogólnych informacji o szkole.

     Mimo, że zadania testowe wcale nie były łatwe to uczniowie poradzili sobie z nimi doskonale.

Tekst: E.Michalska - Kiwior

Zdjęcia: A. Pokrzywińska